Cestovanie je bezpečné s kvalitným cestovným poistením

 • Online sprievodca cestovným poistením!
 • Najlacnejšie ročné/krátkodobé cestovné poistenie!
 • Porovnanie cien za cestovné poistenie len u nás!

Poisťovne – poskytujúce ročné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie poskytuje na slovenskom trhu hneď niekoľko poisťovní. Každá z nich pritom ponúka iné benefity a výhody, ktoré môžu klienti využívať. Preto sme pre vás pripravili stručný prehľad jednotlivých poisťovní, v ktorých si môžete uzavrieť cestovné poistenie na celý rok.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
 • Metlife poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je tradičnou poisťovňou na slovenskom trhu, a to už niekoľko desaťročí. Patrí medzi najväčšie univerzálne poisťovne. Klienti môžu využívať produkty v troch oblastiach, a to je ochrana, finančné zabezpečenie a zhodnocovanie investícií. V celoročnom cestovnom poistení dáva klientom na výber variant s opakovanými výjazdami, ale aj možnosť dlhodobého nepretržitého pobytu. Ponúka základné aj rozšírené ročné cestovné poistenie, navyše aj s možnosťou doplnkových poistení.

Aké má ročné cestovné poistenie od Allianz SP výhody?

 • Individuálna voľba poistenia podľa potrieb klienta
 • Poistenie liečebných nákladov v neobmedzenej výške
 • Zľava 15 % pri balíčku pripoistení
 • Poistenie pre takmer všetky rizikové a výkonnostné športy a rizikové povolania
 • Nepretržité asistenčné služby

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Telefón: 0800 122 222, 02 / 496 15 677
Hlásenie škôd: 0800 122 222
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Poisťovňa AXA ASSISTANCE patrí do jednej z najväčších svetových poisťovacích skupín – AXA Group. Na slovenskom a českom trhu pôsobí poisťovňa od roku 1998, odkedy si vybudovala stabilné miesto a zaraďuje sa medzi najkvalitnejších poskytovateľov poistenia s celosvetovou platnosťou. Dbá najmä na operatívnosť, jednoduchosť a komfort klienta, pri ktorom využíva vždy individuálny prístup.

Výhody ročného cestovného poistenia AXA ASSISTANCE

 • na výber z 3 balíkov: REFERENCE, KOMFORT, EXCELLENT
 • možnosť neobmedzeného poistného krytia liečebných nákladov
 • bežné rekreačné športy automaticky zahrnuté v poistení
 • výhodné poistné pre deti do 17 rokov
 • asistenčné služby v slovenskom alebo českom jazyku zdarma

Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4, ČR
Poštová adresa:
Zámocká 30
811 07 Bratislava
Telefón: 02 / 206 642 28
Hlásenie škôd: 02 / 720 999 90
E-mail: zakaznickalinka@axa-assistance.cz

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa patrí v súčasnosti medzi tri najsilnejšie slovenské poisťovne. Vďačí za to aj poisťovacej skupine Generali PPF Holding, ktorá jej poskytuje silné medzinárodné zázemie. Na prelome rokov 2014 a 2015 sa jej súčasťou (ako odštepné závody) stali aj predtým samostatné poisťovne – Genertel a Európska cestovná poisťovňa. Poskytuje životné, úrazové, nemocenské a majetkové poistenie. V ročnom cestovnom poistení ponúka klientom na výber až zo 4 balíkov: Klasik, Plus, Komfort, Komplet, ale aj poistenie au-pair alebo študijného pobytu.

Výhody ročného cestovného poistenia od Generali

 • Neobmedzený počet vycestovaní
 • Rekreačné športy sú súčasťou základného poistenia, aj rekreačné lyžovanie a snowbording
 • Poistiť je možné aj manuálnu prácu
 • Ročné cestovné poistenie aj pre vodičov kamiónovej/ nákladnej a autobusovej dopravy
 • Poistenie si môžu uzatvoriť aj cudzí štátni príslušníci s trvalým pobytom na SR
 • Zvýhodnené poistné pre skupiny
 • Rozsiahle asistenčné služby zdarma

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Telefón: 0850 111 117, 02 / 585 766 66
Hlásenie škôd: 0850 111 117, 02 / 585 766 66
E-mail: generali.sk@generali.com

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa vznikla na Slovensku v roku 2006 ako súčasť rakúskej poisťovacej spoločnosti Europäische Reiseversicherung AG, známej od roku 1907. Koncom roka 2014 sa slovenská poisťovňa stala organizačnou zložkou Generali Poisťovne, a už vystupuje ako Generali Poisťovňa, a.s. odštepný závod Európska cestovná poisťovňa. Naďalej však poskytuje klientom rovnakú podporu v cestovnom poistení. V celoročnom prostredníctvom balíkov – poistenie liečebných nákladov, cestovné poistenie, komplexné PLUS, komplexné VIP.

Výhody ročného cestovného poistenia od ECP

 • ročné poistenie aj pre au-pair, aj pre prípad storna zájazdu, zmeškania dopravného prostriedku, pre amatérskych hráčov golfu – poistenie Golf PLUS
 • poistenie bez ohľadu na vek
 • základné poistenie zahŕňa aj pátranie a záchranu
 • asistenčné služby dostupné 24 hodín denne po celom svete, navyše komunikácia v materinskom prípadne klientom zrozumiteľnom jazyku

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Poštová adresa:
P.O.BOX 4
810 11 Bratislava
Telefón: 02 / 544 177 04
Hlásenie škôd: 02 / 544 177 11 (12)
E-mail: info@europska.sk

Metlife poisťovňa, a.s.

Metlife je od roku 2010 súčasťou spoločnosti Metropolitan Life Insurance Company - MetLife, Inc., ktorá je najväčšou životnou poisťovňou v USA podľa počtu existujúcich poistných zmlúv. Na slovenskom poistnom trhu je spoločnosť už od roku 1995 a poskytuje už 15 rokov stabilné hospodárske výsledky. Metlife poskytuje výhodné ročné cestovné poistenie až v troch variantoch poistenia: Gold, Silver, Platinum.

Výhody – Metlife ročné cestovné poistenie:

 • výhodné poistenie rodiny ( 2 dospelé osoby+ neobmedzený počet detí)
 • asistenčná služba 24 hodín denne
 • voliteľná územná platnosť
 • možnosť viacerých druhov pripoistenia

Pribinova 10
811 09 Bratislava
Telefón: 02 / 59 363 111
Hlásenie nehôd: 02 / 59 363 111
E-mail: metlife@metlife.sk

Union poisťovňa, a.s.

Poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Eureko B., čo jej pomáha nielen v rámci využívania know-how, ale aj skúseností z viacerých európskych krajín. Na Slovensku má vedúce postavenie najmä v cestovnom a individuálnom zdravotnom poistení. V roku 2009 získala poisťovňa Union v súťaži Zlatá minca za online cestovné poistenie 2.miesto a za celoročné cestovné poistenie ocenenie OBJAV ROKA 2009. O rok neskôr sa umiestnila s online cestovným poistením v tejto súťaži už na víťaznej priečke.

Cestovné poistenie od Union má svoje výhody:

 • zľava za online cestovné poistenie pre držiteľov kariet: ITIC, ISIC, EURO<26, IYTC, GO<26
 • poistenie liečebných nákladov bez spoluúčasti
 • zvýhodnené sadzby pre deti a rodiny
 • poistenie rekreačného i organizovaného športu
 • možnosť pripoistení
 • asistenčná služba 365 dní 24 hodín.

Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
Telefón: 0850 111 211, 02 / 208 118 11
Hlásenie škôd: 0850 111 211, 02 / 208 118 11
E-mail: union.direct@union.sk

UNIQA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa UNIQA vznikla z Poisťovne OTČINA, ktorá bola založená v roku 1990. Zázemie poisťovacieho koncernu UNIQA Group Austra jej poskytuje nielen know-how, skúsenosti z ekonomiky a služieb vyspelých krajín, ale aj finančnú istotu. Momentálne disponuje poisťovňa UNIQA širokou obchodnou sieťou, ktorá pomáha v starostlivosti o klientov. Hoci má široké produktové portfólio, ročné cestovné poistenie je určite významným produktom. Ponúka ho klientom v základnej forme, ako aj v rozšírenej o rôzne pripoistenia.

Aké výhody ponúka ročné cestovné poistenie UNIQA?

 • uzatvoriť cestovné poistenie môže aj iná osoba, ako je poistený
 • možnosť zvoliť si individuálne poistné riziká, čiže rozsah cestovného poistenia
 • výhodnejšie sadzby poistného pre rodiny a kolektívy
 • nonstop asistenčné služby zdarma

Lazaretská 15
820 07 Bratislava
Telefón: 0850 111 400, 02 57 8832 11
Hlásenie škôd: 0850 111 400
E-mail: poistovna@uniqa.sk

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot môže svojim klientom ponúknuť širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia. Novátorský prístup, originálne produkty a netradičné riešenia, to je poisťovňa Wüstenrot. Ponúka až štyri možnosti dojednania zmluvy za ročné cestovné poistenie, pričom vždy máte na výber rozsah poistného krytia v dvoch balíkoch – PLUS, SUPERPLUS.

Cestovné poistenie - Výhody od Wüstenrot:

 • výhodné poistné majú rodiny s deťmi
 • asistenčná služba 365 dní 24 hodín
 • množstvo pripoistení, aj pripoistenie technickej pomoci pri cestovaní motorovým vozidlom
 • poistenie aj pre športovcov (okrem profesionálnych)
 • poistenie aj pre manuálnu prácu v zahraničí
 • predcestovná asistencia

Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
Telefón: 02 / 578 899 01
Hlásenie škôd: 02 / 578 899 02
E-mail: info@wuestenrot.sk