Cestovanie je bezpečné s kvalitným cestovným poistením

  • Online sprievodca cestovným poistením!
  • Najlacnejšie ročné/krátkodobé cestovné poistenie!
  • Porovnanie cien za cestovné poistenie len u nás!

Kedy treba mať pripoistenie športu v rámci celoročného cestovného poistenia?

Ako už zrejme viete, cestovné poistenie slúži na krytie liečebných nákladov v prípade náhleho ochorenia alebo zranenia. K úrazu sa dá prísť rôznymi spôsobmi, napríklad pri športe. A práve ten môže byť z pohľadu poistenia do zahraničia v niektorých prípadoch sporný. Poistné krytie v rámci základnej cestovnej poistky kryje iba tie úrazy, ku ktorým prišlo pri nenáročných alebo rekreačných športových aktivitách. Ak sa počas pobytu v zahraničí chcete venovať športovej aktivite, ktorá je označovaná za rizikovú, potrebujete pripoistenie.

Aký je jeho význam?

V rámci cestovného poistenia si môžete uzatvoriť rôzne pripoistenia, vďaka ktorým si rozšírite poistnú ochranu. Dojednať si môžete aj doplnkové poistenie športovej aktivity, ktoré kryje úrazy, ku ktorým prišlo pri vykonávaní rizikových športov. A čo je rizikový šport? Táto definícia je u každej poisťovni iná. Preto má každý poisťovateľ iný zoznam športov, ktoré v rámci tohto doplnkového poistenia kryje. Preto si pri výbere poistky dôsledne preštudujte poistné podmienky a overte si, či vami zvolená ponuka zahŕňa aj tú športovú aktivitu, ktorej sa budete venovať.

Tiež odporúčame, aby ste si v rámci cestovného poistenia dojednali aj úrazové pripoistenie. Poistná ochrana v rámci tohto doplnkového poistenia sa vzťahuje na trvalé následky alebo smrť úrazom. V neposlednom rade je dobré mať aj pripoistenie batožiny, zodpovednosti za škodu a tiež pripoistenie storna.

Kde nájdete najvýhodnejšie cestovné poistenie?

Využite našu kalkulačku poistenia do zahraničia, v ktorej si môžete porovnať ponuky celoročného a aj krátkodobého variantu. Na prehľade ponúk nájdete pri každej informáciu o cene a tiež všetko ostatné, čo budete zvažovať pri výbere, čiže údaje o výške poistných limitov, rozsahu danej ponuky a pod.. Vybrané cestovné poistenie si veľmi ľahko dojednáte tak, že budete pokračovať vo formulári a v závere uhradíte poistné. Na zadaný e-mail vám prídu všetky dôležité dokumenty a máte hotovo, môžete vyraziť.